top of page
Časy_obecní_úřad.JPG

ČASY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

AKTUÁLNĚ

​V současné době byla zpracována změna č. 1 územního plánu Časy.

ÚP ČASY

ÚČINNOST 11.10.2010

ZMĚNA Č. 1 ÚP ČASY

ÚČINNOST 28.5.2021

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

bottom of page